Verkeersongeval door appen op de fiets

Verkeersongeval door appen op de fiets : De mobiele telefoon is niet meer weg te denken in ons leven. Door de mobiele telefoon is onze bereikbaarheid enorm toegenomen. De mogelijkheden om ‘in contact’ te blijven via facebook, snapchat, Instagram en appen zijn legio. Naar hartenlust wordt er op de fiets en in het verkeer gebruik van gemaakt. Dit brengt extra gevaren met zich mee.

Wat als een ongeluk ontstaat tussen een fietser en een automobilist, door een fietser die aan het appen is? Is de fietser dan zelf aansprakelijk en aansprakelijk te stellen voor schade die de automobilist lijdt?

Gevaarzetting door appen in het verkeer

In zijn algemeenheid wordt aangenomen dat appen of bellen in het verkeer, leidt tot een grotere onoplettendheid en gevaarlijk rijgedrag. Daar is de MONO-campagne van de overheid op gestoeld. Ook lijkt het goed voorstelbaar dat aandacht die uitgaat naar de mobiele telefoon, niet ten goede komt van oplettendheid in het verkeer.

De campagne van de overheid is er op gericht zowel de ontvanger als de zender te doordringen van de gedachte dat verkeer en mobiele telefoons niet samengaan. Op de zender wordt een beroep gedaan even te wachten met contact leggen, de ontvanger ontvangt even niet.

Helaas lijken de offline-campagnes nog niet het gewenste effect te hebben. De laatste jaren lijkt er zelfs een toename te zijn van het smartphone gebruik op de fiets.

De Nederlandse verkeerswetten

Al langere tijd geleden werd het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 aangepast met de volgende passage:

“Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets of invalidenvoertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.”

Deze aanvulling is gedaan in het reglement in 2002, maar is alleen van toepassing op gemotoriseerd verkeer, zoals personenauto’s, vrachtwagen en brommers/scooters. De appende en bellende fietser werd toen nog niet als verkeersgevaarlijk gezien.

In de loop van de jaren is dat veranderd. Er zijn meer fietsers gekomen, ze fietsen (door de hulpmotor) harder en het gebruik van de smartphone nam een enorme vogelvlucht. Het aantal applicaties en sociale kanalen nam enorm toe. Hierdoor ontstond er steeds meer afleiding door het gebruik van de smartphone.

Inmiddels is het wettelijk verankerd dat je ook fietsend de smartphone niet meer mag hanteren. Net als voor het gemotoriseerde verkeer, is slechts handsfree gebruik toegestaan.

De wettelijke toevoeging ziet er als volgt uit:

“Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.”

Onder het begrip voertuig vallen ook fietsen, e-bikes et cetera. Navigatie bedienen mag, net als handsfree bellen.

Aansprakelijkheid bij verkeersongeval door appen op de fiets?

In de WegenVerkeersWet (WVW) wordt de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer (fietser en voetganger) beschermd tegen de gemotoriseerde verkeersdeelnemer (auto, motor, scooter enz).

Als u als gemotoriseerde verkeersdeelnemer een fietser aanrijdt, dan is de gemotoriseerde vrijwel altijd tenminste voor 50% aansprakelijk voor de schade. Zelfs als de fietser grotendeel schuldig is aan het ontstaan van de aanrijding. Maar hoe zit dat bij de bellende of appende fietser?

De wetswijziging brengt geen verandering in de bescherming van de zwakke verkeersdeelnemer op grond van artikel 185 WvW. Wel heeft het gedrag van een fietser gevolgen voor de mate van schuld. Appen of bellen op de fiets kan aanleiding zijn voor een hoger percentage eigen schuld. Maar let op, de bescherming van artikel 185 WvW blijft dus gelden zodat op grond van de bescherming van de zwakke verkeersdeelnemer, de gemotoriseerde al snel 50% van de schade van de fietser zal moeten vergoeden.

Minderjarige fietser

De minderjarige fietser (jonger dan 14 jaar) heeft een uitzonderingspositie in de wet. Deze jonge fietsers krijgen altijd 100% van de schade vergoed, ook als ze zelf het ongeluk veroorzaakten. Dit heeft er alles mee te maken dat kinderen onder de 14 (zeer) beperkt verkeersinzicht hebben. Alle overige verkeersdeelnemers moeten daarom extra voorzichtig zijn en rekening houden met deze groep fietsers. De wetswijziging waarin smartphone gebruik op de fiets wordt verboden, brengt hier geen verandering in.

Advocaat in Nijmegen verkeersrecht en aansprakelijkheid

Wilt u advies over aansprakelijkheid in het verkeer, of een verkeersongeval met een appende verkeersdeelnemer? Bel vrijblijvend onze advocaten in Nijmegen (024) 388 66 80

U kunt onderstaand ook een terugbel verzoek achterlaten.

  Uw naam (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Uw e-mailadres

  Onderwerp

  Je bericht

  Artikel 21-11-2021: Verkeersongeval door appen op de fiets