Incasso Advocaat Nijmegen: Altijd uw geld op tijd ontvangen! Nooit meer het lastige gesprek waarin u een goede klant moet wijzen op zijn betalingsverplichtingen! Te mooi om waar te zijn, dat wel.

Toch zijn er inventieve manieren om facturen sneller geïncasseerd te krijgen.

Gratis adviesgesprek Incasso in Nijmegen

Natuurlijk helpen wij u graag met incasseren van uw gelden. Maar liever geven wij u bruikbare adviezen die leiden tot snellere betaling. Voor onze klanten is dat gratis!

Maar wat als niets meer helpt en incasso onvermijdelijk wordt? Ook dan helpen wij u graag!

Incasso traject | Kansen en kosten!

Voordat wij gaan beginnen aan het incassotraject geven wij advies over de haalbaarheid. Een heldere en gedegen beoordeling. In dit advies worden kansen en kosten afgewogen, waarna wordt besloten de incassoprocedure op te starten, even uit te stellen of te staken.

Het eigenlijke incassotraject is grofweg te verdelen in de buitengerechtelijke incasso en het traject bij de rechter.

Het buitengerechtelijke traject

In het buitengerechtelijke traject wordt in onderhandeling getreden met de debiteur. Behalve dossierkosten berekenen wij alleen kosten als de vordering daadwerkelijk wordt ontvangen (No Win, No Fee). De dossierkosten zijn afhankelijk van de hoogte van de vordering en begeven zich tussen € 50 en € 100.

Als daadwerkelijk gelden worden geïnd, hanteren wij de branchestaffel. Vaak is het zo dat de debiteur ook de wettelijke incassokosten en rente boven op de hoofdsom vergoedt.

Als de debiteur inhoudelijk verweer voer, zijn op grond van de beroepsregels verplicht een tarief in rekening te brengen. Dit overleggen wij vooraf met u.

Naar de rechter?

Zijn juridische stappen onvermijdelijk? Dan adviseren wij u over de haalbaarheid en kunnen wij ook het gerechtelijk traject geheel voor u afhandelen. Over de te voeren procedure worden vooraf sluitende afspraken gemaakt. Mogelijkheden die wij bieden zijn op basis van uurtarief of vaste prijzen.

    Uw naam (verplicht)

    Uw telefoonnummer

    Uw e-mailadres

    Onderwerp

    Je bericht