Het Kifid behandelde een klacht waarin de rechtsbijstand verzekerde stelde vrije advocaatkeuze te hebben in een situatie waarin nog geen sprake was van een rechtszaak.

Ook in een buitengerechtelijke procedure heeft een verzekerde recht op vrije advocaatkeuze, aldus een nieuwe uitspraak van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). DAS Rechtsbijstand zegt dat rechtsbijstandsverzekeringen hierdoor onbetaalbaar worden en gaat in beroep.

Schadevergoeding en rectificatie

De Geschillencommissie van Kifid (Klachten Instituut Financieel Dienstverleners) ontving een klacht van de atlete die een schadevergoeding vorderde omdat een fout artikel was gepubliceerd over haar in een tijdschrift van de Nederlandse Triatlonbond. Zij vorderde via een advocaat gespecialiseerd in sportrecht rectificatie van het artikel en een schadevergoeding. De atlete had de gespecialiseerde advocaat ingeschakeld en claimde vergoeding daarvan door de rechtsbijstandsverzekeraar DAS. Rechtsbijstandverzekering DAS weigerde de dekking van vrije advocaatkeuze omdat er geen sprake was van een rechtszaak maar een buitengerechtelijk traject.

Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

De Geschillencommissie verwijst naar een eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 14 mei 2020. Het Hof besliste dat onder de term ‘gerechtelijke procedure’ ook een buitengerechtelijk traject kan worden verstaan. Al eerder was beslist dat ook de zogenaamde administratieve procedure kan worden gezien als gerechtelijke procedure zoals bedoeld in de polis van de Rechtsbijstandsverzekeraars. Het begrip ‘gerechtelijke procedure’ moet dus ruim worden uitgelegd.

De Geschillencommissie Kifid past die ruime uitleg toe en beslist dat het begrip ‘gerechtelijke procedure’ niet kan worden beperkt door dat te verdelen tussen een voorbereidende en besluitfase. Iedere fase kan leiden tot een gerechtelijke procedure bij een rechter. Dit geldt dus ook voor de buitengerechtelijke fase bij bijvoorbeeld mediation of bemiddeling. In het concrete geval had de atlete dus recht op een vrije advocaatkeuze in het buitengerechtelijke traject gefinancierd door de Rechtsbijstandsverzekeraar DAS. DAS heeft daarmee onterecht de vordering van haar verzekerde afgehouden en moet daarom de kosten van de advocaat vergoeden tot het verzekerde kostenmaximum.  

Hoger beroep rechtsbijstandverzekering

DAS Rechtsbijstand gaat tegen de uitspraak in hoger beroep. Het oprekken van de term ‘gerechtelijke procedure’ leidt tot een ongewenste kostenvermeerdering en daarmee stijging tot de premies voor verzekerden. De rechtsbijstandverzekering dreigt onbetaalbaar te worden. Aldus DAS dreigt de belangrijke rol van de rechtsbijstandsverzekering verloren te gaan. Bij het duurder worden van de rechtsbijstandsverzekering komt de vrij toegang tot het recht in het geding. Dit is een bijzonder onwenselijk.

Meer weten over recht op vrije advocaatkeuze

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten en wilt u meer weten over vrije advocaatkeuze of hoe een overstap te maken? Onze gespecialiseerde advocaten lichten de mogelijkheden of onmogelijkheden graag toe. Bel gratis en vrijblijvend 0800-4455000 of plaats onderstaand een terugbelverzoek.

  Uw naam (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Uw e-mailadres

  Onderwerp

  Je bericht

  Bron: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2021-0300