Beroepsarbeidsongeschiktheid Nijmeegse advocaat

Beroepsarbeidsongeschiktheid Nijmeegse advocaat – Een cliënt van een Nijmeegse advocaat heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten. Deze was gekoppeld aan zijn beroep als ondernemer van een betonnen bedrijfsvloerbedrijf. Er ontstaat discussie met verzekeraar over de uitleg van de beroepsarbeidsongeschiktheid.

De ondernemer raakte arbeidsongeschikt en sprak zijn arbeidsongeschiktheidsverzekering aan met het verzoek tot uitkering te komen. Deze weigerde omdat de klachten onvoldoende objectief konden worden vastgesteld. De ondernemer raadpleegt een advocaat in Nijmegen. Deze brengt de rechtszaak voor de rechtbank en vervolgens het hof.

Hoger beroep hof Arnhem – Leeuwarden

Het hof Arnhem  – Leeuwarden had zich al eerder over de rechtszaak gebogen en concludeerde dat er sprake van arbeidsongeschiktheid is in de zin van de polis en de ondernemer om die reden recht had op een verzekeringsuitkering.
Aan de beoordeling kwam een arbeidsdeskundige te pas. Deze kwam tot een arbeidsongeschiktheid van 50% gerelateerd aan het beroep van de ondernemer. Dit was gebaseerd op een medische en arbeidsdeskundige beoordeling. De resterende mogelijke inzet om te werken is te klein om het eigen beroep of bedrijf uit te oefenen. Dit leidt tot de arbeidsdeskundige visie van volledige arbeidsongeschiktheid in de zin van de arbeidsongeschiktheidspolis. De arbeidsdeskundige concludeert dus dat de ondernemer niet meer werkzaam kon zijn in zijn beroep of bedrijf.

De arbeidsongeschiktheidsverzekeraar was het met deze uitspraak niet eens. De advocaat van Achmea ging in cassatie. De vraag aan de cassatie rechter was op welke wijze de mate van arbeidsongeschiktheid moet worden bepaald bij een afgesloten arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Uitleg begrip beroepsarbeidsongeschiktheid

De advocaat van verzekeraar stelde daarbij dat het Hof Arnhem het begrip arbeidsongeschiktheid op grond van de polis verkeerd had uitgelegd. De arbeidsongeschiktheid werd te veel toegespitst op het beroep of onderneming van de verzekerde ondernemer. De advocaat van verzekeraar stelt dat maatgevend moet zijn of de verzekerde ondernemer in theorie –op basis van medische beperkingen- nog in staat is werkzaamheden te verrichten verbonden aan het beroep of bedrijf. Nu is het hof Arnhem – Leeuwarden uitgegaan van het deskundigenbericht opgesteld door een arbeidsdeskundige dat er te weinig resterende mogelijkheden zijn voor de arbeidsongeschikte ondernemer om te werken binnen beroep of bedrijf zodat dat moet leiden tot volledige arbeidsongeschiktheid binnen het verzekerde beroep en bedrijf.

De advocaat van verzekeraar gaat in cassatie en vraagt in feite uitleg over de inhoud van het begrip beroepsarbeidsongeschiktheid in de polis en brengt daar een aantal cassatiemiddelen voor in stelling.

De Nijmeegse advocaat voert verweer. Aldus de Nijmeegse advocaat in cassatie wordt door verzekeraar niet gesteld of gemotiveerd dat de zogenaamde Haviltexmaatstaf  onjuist is toegepast, verkeerd is omgesprongen met de taakverschuivingsclausule in de arbeidsongeschiktheidsverzekering en er is een zaakoverstijgend belang is voor de verzekeringsbranche die een nadere uitleg vraagt van het standaard begrip beroepsarbeidsongeschiktheid.
Tenslotte wordt geen steekhoudend argument aangevoerd waarom de door de arbeidsdeskundige zienswijze zou leiden tot een onverzekerbaar worden van het risico van beroepsarbeidsongeschiktheid.  

Beroepsarbeidsongeschiktheid Nijmeegse advocaat

De uitleg van de arbeidsdeskundige, welke het hof volgde, is de juiste. Het gaat immers bij de beroepsarbeidsongeschiktheidspolis om de vraag of de ondernemer nog in staat moet worden geacht –op medische en arbeidsdeskundige gronden- om zijn beroep nog uit te oefenen binnen de onderneming. Als de rest verdiencapaciteit te gering is om nog andere taken te verrichten binnen de onderneming, is daarvan geen sprake meer.
Ook de Hoge Raad ziet geen reden voor cassatie of herbeoordeling. Daarmee komt het arrest van het hof vast te staan en moet de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar uitkeren aan de ondernemer.

Advocaat Nijmegen

Heeft u een vraag voor een advocaat in Nijmegen. Bel gerust voor een vrijblijvend juridisch advies (024) 388 66 80 of laat onderstaand uw gegevens achter. Onze advocaten nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Uw naam (verplicht)

    Uw telefoonnummer

    Uw e-mailadres

    Onderwerp

    Je bericht