Wat is no cure no pay? In essentie houdt no cure no pay in dat u alleen betaalt wanneer er resultaat wordt behaald. Meestal is dit een percentage van de vergoeding, variërent tussen 15 en 25% exclusief BTW.

Het systeem spreidt het (proces)risico over gedupeerde en juridisch dienstverlener.

Letselschade en no cure no pay?

Bij letselschaderegeling kan vóóraf in het leeuwendeel van de zaken met redelijke zekerheid worden ingeschat of aansprakelijkheid voor de hand ligt en een schadevergoeding te verwachten is.

Als er een aansprakelijke partij is, dienen de kosten van rechtsbijstand te worden vergoed door deze aansprakelijke partij. Dit is wettelijk geregeld en leidt in de praktijk niet tot discussie.

Soms is er sprake van eigen schuld aan een ongeval. In dat geval moeten aanvullende afspraken worden gemaakt over de kosten van rechtsbijstand. Overigens wordt bij een schikking (afkoop/lumpsum) nog wel eens een volledige vergoeding van de kosten rechtsbijstand toegekend.

Meestal is het aangaan van een no cure no pay overeenkomst dan ook echt niet noodzakelijk.

Dubbel declareren

Ophef is ontstaan over het “dubbel declareren”. Hierbij ontvangt de juridisch dienstverlener naast een honorarium (vanwege de wettelijk basis) én een percentage van de schadevergoeding. Dit gaat ten koste van de schadevergoeding van de gedupeerde en is een kwalijke zaak.

Onze visie!

Een deskundig belangenbehartiger kan vóóraf de kansen en risico’s goed in schatten. Dit geldt voor de aansprakelijkheid maar ook de kosten van rechtsbijstand. Als er schadevergoeding wordt uitgekeerd aan de gekwetste, bepaalt de wet dat ook de kosten van rechtsbijstand (gedeeltelijk) dienen te worden vergoed. Bovendien wordt in de schikking veelal erkend dat door inschakeling van de belangenbehartiger kosten worden “bespaart” aan de zijde van de verzekeraar. Immers de belangenbehartiger onderhoudt contacten met de gedupeerde en vraagt medische en schadegegevens op. Voldoende reden om de kosten rechtsbijstand voor een ruimer deel toe te kennen.

Onze ervaring is dat de kosten rechtsbijstand voor het meerendeel in voldoende mate worden vergoed. Geen enkele reden dus om een eigen bijdrage (no cure no pay) te verlangen van de gedupeerde.

Controleer daarom grondig uw no-cure-no-pay contract! Wij helpen u graag hierbij

    Uw naam (verplicht)

    Uw telefoonnummer

    Uw e-mailadres

    Onderwerp

    Je bericht